Zabawki hurtownia hurt import zabawki zegary Sklep internetowy zabawki, zabawki, lalki, sklep z zabawkami, zabawki dla dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki dla niemowląt, drewniane zabawki, drewno, eko, eco

0,00 zł
Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

...jest pusty

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane

Wyciąg Informacji

WYCIĄG INFORMACYJNY DLA KONSUMENTÓW

Dane Sprzedawcy:

 

EWELINA STUCHLIK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXMA EWELINA STUCH;IK(adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Łagiewnicka 64/1, 41-608 Świętochłowice i adres do korespondencji: ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6271498914, REGON 241819302, adres poczty elektronicznej: LUXMA.PL@WP.PL

 

Sklep Internetowy Sprzedawcy

luxma.pl.

Regulaminy Sklepów Internetowych

http://luxma.pl/o-nas-inf-3.html

Istotne właściwości Produktu

 

Informacje dotyczące istotnych właściwości Produktu określone są na Produkcie, są trwale z nim połączone lub zawarte są w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu.

 

Cena Produktu

 

Cena Produktu określona jest w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Cena ta zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena Produktu nie zawiera jednak kosztów dostawy i płatności, które jeżeli występują są wskazywane osobno w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu.

 

Zasady zapłaty ceny

 

Wybrany przez Klienta sposób zapłaty ceny jest wskazany w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu.

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru następujące sposoby płatności:

?          Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

?          Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

?          Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

o    Bank: ING Bank Śląski SA.

o    Numer rachunku: 89 1050 1214 1000 0092 3252 1071

 

Koszt oraz termin i sposób dostawy Produktu

 

Koszty  dostawy:

Ewentualny koszt dostawy Produktu do Klienta jest wskazany w załączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Koszty dostawy są wskazywane także na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w zakładce ?Koszty wysyłki?.

 

Termin dostawy:

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że w opisie danego Produktu lub w Umowie Sprzedaży podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

?          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

?          W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Dostępne sposoby dostawy:

?          Przesyłka pocztowa.

?          Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.

?          Przesyłka paletowa.

?          Odbiór osobisty pod adresem: ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska ? w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 09:00 do 15:00.

 

Prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków

 

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska.

 

Zasady dotyczące odstąpienia:

1.     W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

2.     Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3.     Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

Minimalny okres na jaki może być zawarta umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe

Nie dotyczy Umów Sprzedaży Produktu.

Miejsce i sposób składania reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

 

Miejsce i sposób składania reklamacji:

?          Pisemnie na adres: ul. Katowicka 151, 41-717 Ruda Śląska.

?          Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: luxma@interia.pl 

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

?          Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

?          Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

?          W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 

Prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe zawartej na czas nieoznaczony.

 

Nie dotyczy umowy sprzedaży Produktu.

 

Jeżeli czas trwania umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

 

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.